Get Right With God 與神和好

歡迎點閱以下 <與神和好> Power Point   Get Right with God 與神和好

(洗禮班基要真理) 適合慕道友,初信者閱讀。更適合洗禮班,初信栽培班教師使用。詳細介紹

聖經告訴我們﹕「神愛世人,甚至將他的獨生子賜給他們,叫一切信他的,不至滅亡,反得永生。」
只要你是人,神就愛你。                                                                                           
(約3:16) 

請問﹕你有得到神的愛,享受祂的愛及有永生的確據嗎?

Copyright 2019

Loading...